När det är dags att trycka klasströjor kan det vara extrem svårt att komma fram till ett tema eller en bild som alla gillar. Bara att välja färg på tröjorna kan tyckas vara ett oerhört svårt beslut och eftersom det finns många i klassen finns det lika många åsikter.

Vill man att tröjan skall vara rolig eller bara snygg? Vill man ha foton eller bara ord? Vad skall bilderna föreställa?

När det kommer till många olika viljor är ofta det bästa att hålla val i sann demokratisk anda och på så sätt får alla lägga fram sina förslag och samtidigt rösta.

Även om inte alla håller med om det slutgiltiga beslutet så har åtminstone alla fått vara med om processen!

När man skall rösta om tröjornas design så finns det lite olika sätt att göra det på. Man kan, till exempel, låta alla som vill designa en tröja helt enkelt måla den på ett pappersark.

Med hjälp av tuschpennor och kritor kan man komma med sitt förslag vad gäller tröjans färg och motiv.

Ett annat sätt är att använda sig av datorer och låta alla elever göra en design på en tom tröja på skärmen som man sedan får fylla i med hjälp av program som Paint eller Photoshop.

Har man syslöjdslektioner kan man tillverka T-shirts av gamla begagnade sådana och rent fysiskt tillverka den modell man vill skall bli klasströja och sedan presentera den för sina klasskompisar.

Ytterligare ett sätt är att bilda flera “lag” där varje grupp gemensamt får designa en tröja på ett av de redan nämnda sätten och sedan presentera sin idé för klassen, följt av omröstning.

Att bestämma modell kan bli en rolig och kreativ lektion i sig och genom att låta alla rösta behöver ingen känna att de blivit utelämnade och tröjan representerar klassens gemenskap.